1) 
sněží
     2) 
oči pro pláč
     3) 
knihy
     4)  poletím
     5)  den v kavárně
     6)  skauti
     7)  zakoukaná
     8)  ranní správy
     9)  černá jízda
   10)  stejná jak dřív
   11)  štěstí v neštěstí
   12)  světlo v dálce
 

ZPĚT