KRASOSMUTNĚNÍ  
                                                                
        text:  markéta spáčilová

        V kamnech vyhasl plamen a tak trochu zebe
        Opojen jsem a zmámen buď milosrdné mi nebe
        Poustevník ruce spíná poslední hlt vína
        A taky kousek tebe

        Pavučiny a špína v srdci pokání
        Na hrobě černá hlína dál čas uhání
        Květiny hlavu kloní a v kostele zvon zvoní
        Zase soumrak nese klekání

        V prázdné světnici bydlí bída
        Drobečky okoraly
        Zima se s jarem střídá 
        A nikdy neodhalí
        Jak bez tebe jsem sám
        Jak bez tebe jsem sám

        Dál čtyři holé stěny jsou mým vězením
        Vzdušné zámky vystavěny s kobkou temným sklepením
        Pryč prosby jsou i přání a já mám v krámku k mání
        Pytle sáčky koše s krasosmutněním...
                                                                                                                              
                                                                                                        

ZPĚT