Zkušebna    ČERVENÁ    hrací plán

PONDĚLÍ

                                                                        

ÚTERÝ

OBSAZENO

TŘEDA

 

ČTVRTEK

 Michal TRZOS   776 690 786
michal.trzos@gmail.com

PÁTEK

Alexander FEŤKO  773 272 744
alexanderfetko@gmail.com

SOBOTA

 Dušan Kolařík    736 603 260
                                      kolarik@aokna.cz

NEDĚLE

Dušan Kolařík    736 603 260
                                       
kolarik@aokna.cz

ZPĚT