Zkušebna    ČERVENÁ    hrací plán

PONDĚLÍ

                                                                        

ÚTERÝ

OBSAZENO

TŘEDA

 Tomáš KLUMPER   773 912 955
klumper@sci.mini.cz

ČTVRTEK

 Michal TRZOS   776 690 786
michal.trzos@gmail.com

PÁTEK

 

SOBOTA

 Dušan Kolařík    736 603 260
                                      kolarik@aokna.cz

NEDĚLE

Dušan Kolařík    736 603 260
                                       
kolarik@aokna.cz

ZPĚT